Stichting Wesselmann

Doelstelling

Stichting Wesselmann heeft als doel financiële hulp te bieden aan slachtoffers van een oorlog. Vaak zijn dat mensen, die in beginsel hun leven in Nederland weer oppakken en hier hun toekomst tegemoet zien. Ze zijn hier tijdelijk, of voor langere tijd. Ze moeten hun draai zien te vinden in een voor hen vreemde omgeving met een andere taal en cultuur.

Een kleine financiële bijdrage kan het dagelijks leven voor hen wat makkelijker maken. U kunt zo'n bijdrage zien als de betrokkenheid van een vriend of familielid, die even soelaas biedt. Juist die vrienden zijn er vaak nog niet en familie woont in de meeste gevallen ver weg of is er niet meer.

Het kan ook net dat steuntje in de rug bieden om een activiteiten te beginnen of vol te houden.

Onze samenleving herbergt gelukkig veel mensen , instellingen en regelingen die zich richten op een betere toekomst voor slachtoffers van oorlogshandelingen, vaak zijn dit vluchtelingen en asielzoekers. Toch blijven er altijd zaken liggen en kunnen verzoeken niet ingewilligd worden vanwege specifieke criteria.

Stichting Wesselmann kan dan hulp bieden, juist in samenwerking met en in aanvulling op de betreffende instanties.

Voorbeeld van een aanvraag

X is afkomstig uit Sierra Leone en verblijft in Brabant. In de provincie Friesland, waar hij tot vorig jaar in een opvangcentrum verbleef, woont zijn advocaat. Hij heeft deze nodig om zijn verblijfsvergunning te regelen. Reiskosten naar zijn advocaat vormden een groot probleem.
De stichting draagt bij in de reiskosten.